Een Veilige Kerk

De kerk dient een veilige plaats te zijn. Sterker nog: als je ergens veilig moet kunnen zijn dan is dat in de kerk, binnen je eigen gemeente. De verantwoordelijkheid voor die veiligheid ligt in eerste instantie bij de leiding van de kerk. Tegelijk is ook ieder lid verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de gemeente. Zeker als het gaat om kinderen, gehandicapten of volwassenen in kwetsbare situaties.

Helaas blijkt veiligheid niet vanzelfsprekend. Ook in de kerk komt grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik voor. Veiligheid en openheid in de gemeente ontstaan door veilig en open met elkaar om te gaan. Dat lijkt een open deur maar het blijkt best lastig om over een kwetsbaar onderwerp als seksualiteit en seksueel misbruik in kerkelijke en pastorale relaties door te praten.

Op deze site vind je informatie en preventiemateriaal waarmee je in de kerk aan de slag kunt gaan om openheid en veiligheid te creƫren of te versterken.

De website eenveiligekerk.nl is een initiatief van drie kerkelijke meldpunten.

"De kerk dient een veilige plaats te zijn."