Achtergrond

Aandacht voor preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag is nodig. Dat bleek ook uit eerder onderzoek.

De Mantel der liefde

In 2012 publiceerde Movisie een quickscan naar huiselijk geweld in orthodox-protestantse gezinnen.


Breek de Stilte

Het onderzoek Breek de Stilte, spreken over seksueel misbruik in de orthodox-protestantse kring, van Henrieke Groenwold, zoomt in op de vraag hoe slachtoffers tot spreken (kunnen) komen. Daarbij zijn aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van kerken(raden).


Grensoverschrijdingen geduid

Wat is de eigen aard van het seksueel misbruik binnen de katholieke kerk en waarom werd het lang niet gezien en niet werkelijk aangepakt? Erik Borgman en Rik Torfs e.a. trachten de dieper liggende mechanismen die ten grondslag liggen zowel aan het misbruik als aan de verdringing ervan, op te sporen en te verklaren. Voor €15 te koop bij Uitgeverij Valkhof Pers.


Pastorale gids: Geschonden lichaam

Pastorale gids voor gemeenten die geconfronteerd worden met seksueel geweld. Hoogleraar praktische theologie Ruard Ganzevoort schreef samen met Alexander Veerman het boek ‘Geschonden lichaam’ voor kerkelijke gemeenten die zich geconfronteerd zien met seksueel misbruik.


Handreiking en bibliotgrafie vanuit de KNR

De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) schreef een handreiking preventie van misbruik en aandacht voor initmiteit en seksualiteit in gemeenschap en vorming en publiceerde later een bibliografie bij deze handreiking.