Doelstellingen

Met het in december 2012 gestarte project ‘Herder op zijn hoede’ ondersteunt Movisie Nederlandse kerken in de ontwikkeling van materialen, methoden en beleid voor:

  • preventie van (seksueel) misbruik in pastorale relaties;
  • veiliger kerkelijk kinder- en jeugdwerk;
  • het signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld in gezinnen uit kerkelijke gemeentes.

De insteek van het project is dat kerkgenootschappen van elkaar leren. Movisie wil in haar ondersteuning zoveel mogelijk aansluiten bij de bestaande structuren, taal en cultuur van de deelnemende kerken en inmiddels ontwikkelde materialen en methodes.