Het project

Aanleiding voor het project Een Veilige Kerk is ondermeer het onderzoek van de Commissie Deetman naar seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke kerk. Sindsdien staat deze problematiek bij meerdere kerken en kerkelijke instellingen op de agenda.

Daarnaast volgt het project op twee verkennende onderzoeken die Movisie in 2011 uitvoerde: een quickscan naar de mogelijkheden voor preventie van seksueel misbruik binnen verschillende kerken en een quickscan naar het voorkomen van huiselijk geweld in orthodox-protestantse gezinnen De mantel der liefde. Respondenten uit beide verkenningen vonden het een taak van kerkelijke instellingen om huiselijk geweld en seksueel misbruik te signaleren en op te pakken. En dat is wat geloofsgemeenschappen nu doen binnen Een Veilige Kerk.

Herder op zijn hoede

Het project ging van start onder de naam Herder op zijn hoede. In 2012 en 2013 is gewerkt aan het opnemen van het onderwerp in theologische opleidingen, het verzamelen van goede voorbeelden uit geloofsgemeenschappen en het uitwisselen van ervaringen.

Betrek leden

Iedereen binnen de gemeenschap is verantwoordelijk voor een veilige kerk. Informeer en betrek leden bij uw stappen om de kerk veilig te maken. Bijvoorbeeld door dit basisartikel te gebruiken (uiteraard aan te passen naar eigen taal en cultuur).