Inspiratieverhalen

‘Het Verhaal’: slachtoffers van seksueel misbruik aan het woord

het Reformatorisch Meldpunt vraagt aandacht voor het thema seksueel misbruik en wil openheid in het spreken hierover bevorderen. Waarom? Omdat geslotenheid rondom thema’s als seksualiteit en seksueel misbruik een risicofactor is voor seksueel misbruik. Lees het verhaal van bijvoorbeeld ervaringsdekundige Erik.


Hoe een slachtoffer van seksueel misbruik baas werd over zijn eigen levensverhaal

De Rotterdamse priester Remy Jacobs (1969) is in zijn jeugd vijf jaar misbruikt in de katholieke kerk. Samen met Marjolijn van Heemstra maakte hij er de theatervoorstelling ‘Als ik de liefde niet heb’ over. Volgens hem een louterende ervaring: het tonen van je wonden kan helend werken. Een interview met De Correspondent..


Misbruik in het pastoraat

Sigrid Zomer schreef twee boeken over misbruik in het pastoraat. Op haar site geeft ze hier meer informatie over en biedt ruimte aan lotgenoten om hun verhaal te vertellen.

Bekijk haar website.


Blogs van Alexander Veerman

Alexander Veerman, predikant Protestantse Gemeente Vriezenveen en lid van de klankbordgroep van dit project, blogt regelmatig over het belang om in de kerk aandacht te besteden aan misbruik. Een aantal van zijn blogs:

Lees meer op zijn site alexanderveerman.wordpress.com.


Religie in de spreekkamer

Het Artikel Religie in de spreekkamer gaat over seksueel misbruik, het geloof en de eer en de invloed daarvan op het leven van slachtoffers van seksueel misbruik. Hilde Bakker, auteur:

“Dit artikel gaat over slachtoffers van seksueel misbruik die afkomstig zijn uit kleine, min of meer gesloten gemeenschappen met sterke gedragsnormen en dogma’s over hoe men hoort te denken en te geloven: niet-westerse (eer)culturen en (orthodox-)religieuze groepen. Het betreft slachtoffers van misbruik in familieverband én in kerkelijk verband.”


De mantel der liefde, de roman

Daarnaast schreef Henrieke Groenwold een roman over Hanna, wiens leven wordt geregeerd door angst voor Gods oordeel. Hanna staat model voor vrouwen die te maken hebben (gehad) met (godsdienst)manupilatie of seksueel misbruik binnen de orthodox-protestantse kring.


Voorzitter commissie GG: Misbruik extra ingrijpend in kerk

Achter ieder geval van seksueel misbruik gaat een wereld van leed en verdriet schuil. Misbruik in pastorale en kerkelijke relaties maakt deze problematiek nog eens extra zwaar. Dat zegt ds. F. Mulder, predikant van de gereformeerde gemeente te Rhenen. Lees het artikel uit het Reformatorisch Dagblad van 31 maart 2015.