Links

Op het gebied van seksueel misbruik zijn diverse organisaties actief. We hebben er een aantal voor u geselecteerd. Dit overzicht is dus zeker niet compleet. Het kan u wellicht helpen bij uw zoektocht naar informatie, advies, voorlichting, hulpverlening en lotgenotencontact.

Informatie, advies of melden

Kerkelijke Meldpunten seksueel misbruik

De website een veilige kerk is een initiatief van drie kerkelijke meldpunten. Deze meldpunten bieden advies, informatie en begeleiden slachtoffers bij het doen van een melding of een klacht.
Hier vindt u een overzicht van de drie kerkelijke meldpunten.

Meldpunt R.K. Kerk
Wanneer u te maken heeft of heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag binnen de R.K. Kerk dan kunt u contact opnemen met het R.K Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. Website: www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl.

Overige instanties:

 

Hulpverlening

Diverse (christelijke) hulpverleningsorganisatie bieden hulp op het gebied van trauma behandeling.

 

Lotgenoten contacten

  • www.vpkk.nl – Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik is een lotgenotenorganisatie voor vrouwen die in hun kinderjaren te maken hebben gehad met seksueel misbruik, psychisch of fysiek geweld door katholieke religieuzen.
  • seksueelmisbruik.info – Stichting Mannenhulpverlening na Seksueel misbruik. De stichting stelt zich ten doel informatie, advies en hulp te bieden aan mannen met seksueel misbruik ervaringen.

"Op het gebied van seksueel misbruik zijn diverse organisaties actief. "