Meldpunten

De afgelopen jaren hebben meerdere kerkgenootschappen meldpunten opgericht. Een overzicht.

Meldpunt van SMPR

Elk persoon (kerklid als niet-kerklid) die misbruikt is of het gevoel heeft dat er iets niet klopte in het contact met een kerkelijk ambtsdrager kan gebruik maken van het meldpunt van SMPR, een interkerkelijk samenwerkingsverband (van de Protestantse Kerk in Nederland, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, de Doopsgezinde Broederschap, de Zevendedags Adventisten en Evangeliche Broedergemeente) tegen Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties.


Telefonisch meldpunt vanuit de EA

De Stichting Gedragscode Leidinggevenden (vanuit de Evangelische Alliantie) heeft een telefonisch meldpunt ingericht waar klachten over (vermeend) misbruik of manipulatie door leidinggevenden gemeld kunnen worden.


Meldpunt vanuit de CGK, NGK, GKV, HHK, vGKN

Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (SMKR), www.meldpuntmisbruik.nl, is een initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Nederlands Gereformeerde kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Dit meldpunt neemt meldingen en klachten in behandeling van (ex-)leden van deze kerken.


Meldpunt Misbruik Rooms-Katholieke Kerk

Op www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl kan grensoverschrijdend gedrag binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland worden gemeld.