Meldpunten

De website eenveiligekerk.nl is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen vier kerkelijke meldpunten seksueel misbruik. Aan deze vier meldpunten hebben diverse kerkgenootschappen zich verbonden. Hieronder een overzicht van de meldpunten en de daaraan verbonden kerkgenootschappen. Met name voor het melden van misbruik is het van belang dat u het juiste meldpunt benadert. Op het gebied van preventie werken deze vier meldpunten nauw samen.

Meldpunt SMPR

Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR) is het meldpunt van de Protestantse Kerk in Nederland, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, de Doopsgezinde Broederschap, de Evangelische Broedergemeente, het Leger des Heils, de Zevendedags Adventisten en het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap. Elke persoon die misbruikt is of het gevoel heeft dat er iets niet klopte in het contact met een kerkelijk ambtsdrager kan zich laten adviseren door dit meldpunt. Ook kerkbesturen kunnen voor advies bij SMPR terecht.

Website:  www.smpr.nl.

Meldpunt SMKR

Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (SMKR) is een initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde kerken, de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, de Hersteld Hervormde Kerk en de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland. Elke persoon die klachten of signalen heeft van ongewenst gedrag of seksueel misbruik door een kerkelijke functionaris kan (eventueel anoniem) terecht bij dit meldpunt voor advies en  begeleiding bij eventueel verdere stappen.

Website: www.meldpuntmisbruik.nl.

R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Wanneer u te maken heeft of heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag binnen de R.K Kerk en u wilt daarover met iemand praten, dan kunt u contact opnemen met het R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. Dat mag ook anoniem. Het Meldpunt is er voor de eerste opvang en biedt een luisterend oor. Het Meldpunt geeft informatie over de mogelijkheden van aanpak. Het Meldpunt biedt eerste pastorale opvang via een vertrouwenspersoon.

Website: www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl.

Meldpunt SGL

De Stichting Gedragscode Leidinggevenden (ontstaan vanuit de Evangelische Alliantie) heeft een meldpunt ingericht waar klachten over (vermeend) misbruik of manipulatie door leidinggevenden uit evangelische gemeenten gemeld kunnen worden.

Website: www.sgl-platform.nl.