Meldpunten

De website eenveiligekerk.nl is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen drie kerkelijke meldpunten seksueel misbruik. Aan deze drie meldpunten hebben diverse kerkgenootschappen zich verbonden. Hieronder een overzicht van de meldpunten en de daaraan verbonden kerkgenootschappen. Met name voor het melden van misbruik is het van belang dat u het juiste meldpunt benadert. Op het gebied van preventie werken deze drie meldpunten nauw samen.

Meldpunt SMPR

Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR) is het meldpunt van de Protestantse Kerk in Nederland, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, de Doopsgezinde Broederschap, de Evangelische Broedergemeente, het Leger des Heils, de Zevendedags Adventisten en het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap. Elke persoon die misbruikt is of het gevoel heeft dat er iets niet klopte in het contact met een kerkelijk ambtsdrager kan zich laten adviseren door dit meldpunt. Ook kerkbesturen kunnen voor advies bij SMPR terecht.

Website:  www.smpr.nl.

Meldpunt SMKR

Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (SMKR) is een initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde kerken, de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, de Hersteld Hervormde Kerk en de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland. Elke persoon die klachten of signalen heeft van ongewenst gedrag of seksueel misbruik door een kerkelijke functionaris kan (eventueel anoniem) terecht bij dit meldpunt voor advies en  begeleiding bij eventueel verdere stappen.

Website: www.meldpuntmisbruik.nl.

Meldpunt Wij zijn SEM

Wij zijn Sem is een Meldpunt, ontstaan vanuit de Evangelische Alliantie waar klachten over (vermeend) misbruik of manipulatie door leidinggevenden uit evangelische gemeenten gemeld kunnen worden.

Website: www.wijzijnsem.nl