Misbruik melden

Het vergt moed om over misbruik te spreken en dit in de kerk te melden. In de allereerste plaats vraagt het moed van het slachtoffer om met het verhaal naar buiten te komen. Het vraagt moed van luisteraars om het verhaal aan te horen en onder ogen te zien dat het waar kan zijn. En dat er consequenties aan verbonden kunnen zijn…

Seksualiteit gaat over intimiteit en dat maakt het tot een kwetsbaar onderwerp. Over seksualiteit spreken is voor sommige mensen al lastig genoeg. Over misbruik en seksualiteit spreken is nog lastiger. Zeker als je slachtoffer bent van seksueel misbruik door iemand uit je eigen netwerk.
Uit onderzoek blijkt dat daders van misbruik in veel gevallen uit de kring van het slachtoffer komen. Het gaat dan om een dader met wie het slachtoffer en zijn / haar omgeving een relatie heeft. In de kerk kan het bijvoorbeeld gaan om een charismatische voorganger, een betrokken jeugdleider…
Dat maakt melden extra lastig.

Seksueel misbruik is een vorm van machtsmisbruik en kan helaas overal plaatsvinden waar sprake is van ongelijkheid in macht en positie. Mensen in kwetsbare- of afhankelijkheidssituaties kunnen hier slachtoffer van worden. Denk daarbij aan kinderen, jongeren, gehandicapten en mensen die pastorale begeleiding krijgen in een kwetsbare fase in hun leven.

Het is belangrijk om seksueel misbruik te melden. Als misbruik aan het licht komt kan recht gedaan worden aan alle betrokkenen. En, minstens zo belangrijk: het misbruik kan gestopt worden!

Heeft u vragen over omgangsvormen, signalen van ongewenst gedrag of seksueel misbruik of wilt u misbruik melden? Neem contact op met het Meldpunt waar uw gemeente bij aangesloten is.

"Het vergt moed om misbruik in de kerk te melden."