Studiemiddag PThU: Herstel na misbruik

Seksueel misbruik verandert je voor het leven. Heel veel mensen hebben hiermee te maken: één op de drie vrouwen en één op de vijf mannen heeft seksueel geweld ervaren in onze samenleving. Wat betekent dat nu in de pastorale praktijk? Samen door de woestijn – pastorale wegen richting herstel na seksueel misbruik.
Datum: 29 oktober in Amsterdam op de PThU. Bedoeld voor pastores, geestelijk verzorgers, opleiders, vertrouwenspersonen, kerkelijk werkers, studenten en overige mensen die zich betrokken weten bij deze thematiek.
Meer informatie via deze link.

——————————————————————————

Toerustingsdag 2019

Op zaterdag 2 november 2019 organiseert het Meldpunt Misbruik een toerustingsdag voor vertrouwenspersonen. Het thema is dit jaar: ‘De kerk een veilige plaats.’ Het Stappenplan Een veilige kerk vormt de basis van de zes workshops. Tijd: 10.00 tot 15.30 uur, vanaf 9.15 uur inloop. Locatie: Johannes Fontanuscollege, Wethouder Rebellaan 135, 3771 KA Barneveld. Meer informatie en aanmelden via deze link.

—————————————————————————–

Groot Nieuws Radio interviewt gemeentebegeleider

Bij Groot Nieuws Radio is de gemeentebegeleider Bert Houwen aangeschoven. In het interview bij Jorieke spreken ze openhartig door over de gevolgen van seksueel misbruik voor slachtoffers en gemeente. Bert Houwen: “Bij een melding kiezen we expliciet voor het slachtoffer.” Samen benadrukken ze het belang van een veilige kerk: “Juist de kerk zou zo veilig moeten zijn dat iedereen er graag bij wil horen, er getroost kan worden en kan groeien.“
Lees en beluister het interview op Groot Nieuws Radio.