Stappenplan Een veilige kerk

Veiligheid in de kerk begint met bewustwording van het feit dat seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag ook in de kerk voor kan komen. Reden om ook in de kerk maatregelen te treffen om misbruik te voorkomen. Het Stappenplan Een veilige kerk is een handreiking voor bestuurlijke en pastorale leidinggevenden. Het bestaat uit zes stappen en kan in alle geloofsgemeenschappen, kerken of gemeenten gebruikt worden. Je bepaalt zelf met welke stap je aan de slag gaat, afhankelijk van het onderwerp waarmee je kerk al bezig is. Elke stap bevat tips, werkvormen en andere handige materialen bedoeld ter inspiratie voor kerken om met veiligheid aan de slag te gaan.

Leeswijzer

Elke geloofsgemeenschap heeft haar eigen woordgebruik en functienamen. Wanneer in de stappen wordt gesproken over kerk kan ook gelezen worden: gemeente, geloofsgemeenschap enz. Ook de naamgeving van kerkelijke functionarissen kan per geloofsgemeenschap verschillen. Waar in het Stappenplan gesproken wordt over predikant, voorganger, ouderling, raad van oudsten enz. kun je de functies en naamgeving uit jouw eigen geloofsgemeenschap invullen.

Veel kerken hebben in de afgelopen jaren al (centraal) beleid ontwikkeld op het gebied van preventie van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Dit kan betekenen dat niet alle stappen doorlopen hoeven te worden. Vraag hiernaar bij je eigen kerkgenootschap.

Het beleid van de onderstaande kerken vind je op hun site:
Protestantse Kerk Nederland
Gereformeerde kerken en Hersteld Hervormde Kerk
Evangelische Gemeenten