Stap 4 Werven en selecteren van vrijwilligers

Natuurlijk ben je blij met iedereen die zich voor de kerk wil inzetten. Maar kies toch zorgvuldig wie je inzet. Liever één vrijwilliger te weinig dan de verkeerde. Een zorgvuldige selectie straalt uit dat jullie vrijwilligerswerk en met name het werken met minderjarigen serieus nemen. Durf ook iemand te weigeren. Het is niet erg om te laten weten dat je iemand niet geschikt vindt om met minderjarigen te werken.

Zorg voor een zorgvuldig aanstellingsbeleid. Dan kan je elke vrijwilliger die zich aanmeldt op dezelfde manier behandelen. Het opstellen van het aanstellingsbeleid is een taak van de kerkenraad of raad van oudsten. Daar kunnen anderen, zoals jeugdwerkers natuurlijk bij helpen. In het beleid neem je op:

  • Elke vrijwilliger moet de gedragscode kennen en / of ondertekenen. Geef daar aandacht aan en bespreek de inhoud en de bedoeling erachter met de vrijwilliger. Zie ook Stap 3.
  • Met elke vrijwilliger is geregeld een gesprek om terug te blikken en vooruit te kijken. Bespreek daarin ook de praktijk van het naleven van de gedragscode. Ben je je bewust dat je in een machtspositie zit t.o.v. de deelnemers aan je activiteit? Hoe ga je daarmee om? Doel is om te toetsen of iemand veilig werkt.
  • Stel vast welke vrijwilligers een recente VOG moeten inleveren. Voor de meeste vrijwilligers die met jongeren of mensen in een kwetsbare afhankelijkheidsrelatie werken kan die gratis worden aangevraagd. Vraag dat na bij het kerkgenootschap waar je gemeente onder valt. In de bijlage bij Stap 4 staan adviezen aan wie je zeker een VOG moet vragen en voor wie het kennen of ondertekenen van de gedragscode voldoende is. Ook vind je daar argumenten waarom een VOG belangrijk is.
  • Een VOG is een momentopname, dit zegt niets over iemands gedrag in de toekomst.
  • Neem in de wervingstekst (in het kerkblad, gemeentegids, op de website) op dat de vrijwilliger een VOG moet inleveren en de gedragscode moet kennen of ondertekenen. Dan weet iedereen waar hij of zij aan toe is.
  • Een VOG is geen waterdichte garantie. Blijf dus ook altijd referenties checken.

Links naar informatie en aanvragen van een (gratis) VOG
Link naar het aanvragen vanuit gemeenten van de PKN
Link naar informatie voor overige kerken
Link naar meer informatie over een gratis VOG