Stap 6: Informeer alle betrokkenen

Veiligheid in de kerk begint met openheid. En openheid begint met vertrouwen. Er is onderling vertrouwen nodig om over kwetsbare onderwerpen te spreken. In elke kerk kan de cultuur anders zijn, ieder heeft haar eigen kleur. Kies dan ook die vorm van communicatie die daarbij past. Wat is de startsituatie in je kerk? Ben je een jonge kerk, klein of groot, is zij in het verleden betrokken geweest bij een situatie van misbruik? Is het onderwerp  bekend of is daar nog niet eerder over gesproken? Weeg dit mee, ook bij de vaart die je inzet. Bedenk: ook met kleine stappen kan je ver komen als je maar blijft lopen!

Betrek de gemeente zoveel mogelijk

Informeren kan in de eerste plaats door de gemeente zoveel mogelijk te betrekken bij de besluitvorming rondom de verschillende stappen. Op die manier gaat het onderwerp leven en wordt het draagvlak vergroot. Betrek direct betrokkenen zoals ambtsdragers, medewerkers en vrijwilligers. Maar betrek ook andere leden zoals kinderen, jongeren en ouders.

Omgaan met (ver)anderen

Je kunt er niet altijd omheen, met het Stappenplan ‘Een veilige kerk’ moet de kerk soms veranderen in dat wat ze ‘al jaren zo doen’. Dat vraagt om wijsheid. Richt je vooral op wat goed gaat: inzet van vrijwilligers, liefde en betrokkenheid op elkaar. Denk met elkaar na over de vraag: Wat voor kerk willen wij zijn? Wat willen we onze kinderen meegeven? Hoe kunnen we dat het beste doen?

Onzorgvuldig, grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik zullen het vertrouwen in de kerk (en in God?) ernstig verstoren. Het is in strijd met de boodschap die de kerk dient uit te dragen. Een veilige omgeving met duidelijke afspraken biedt ruimte voor gezonde groei in onderling contact. Daar ben je met elkaar verantwoordelijk voor.

Welk communicatiemiddel kies je?

Elk middel heeft zijn eigen uitwerking. Een stukje in een nieuwsbrief of een bericht per e-mail is een geschikt middel als je informatie door wilt geven. Wil je echter met elkaar tot bepaalde besluitvorming of stappen komen dan zul je met elkaar om de tafel moeten. Een overleg dus of een gemeenteavond , een kringgesprek of een themazondag.

In de bijlage vind je Tips voor het bekendmaken van beleid en vertrouwenspersoon.

Maak een jaarplan

Wie kent het niet? Je maakt een enthousiaste start en vervolgens blijft het na een aantal maanden / jaren volkomen stil. Om dat te voorkomen kun je samen met een commissie of de kerkenraad een jaarplan opstellen.