Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol vervullen in de gemeente. Zij / hij kan een eerste aanspreekpunt zijn bij ongewenste situaties of bij vragen op het gebied van ongewenste omgangsvormen. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon een belangrijke rol vervullen op het gebied van preventie.

Het verdient voorkeur om twee mensen aan te stellen als vertrouwenspersoon: een vrouw en een man. Is er maar één persoon beschikbaar voor deze functie, dan gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Van een vertrouwenspersoon kan veel gevraagd worden. Teveel misschien? Het is belangrijk om afspraken te maken over de taken en de niet-taken van de vertrouwenspersoon, de scholing en toerusting.

Veel van deze informatie is ook opgenomen in het Stappenplan Een veilige kerk, Stap 2 benoem een vertrouwenspersoon.

"Van een vertrouwenspersoon kan veel gevraagd worden."