Taken

Een vertrouwenspersoon heeft een aantal taken en evengoed een aantal ‘niet-taken’.  Het is belangrijk om beide te vermelden om de juiste verwachtingen te scheppen.

Taken van de vertrouwenspersoon

 • Opvang en begeleiding: De vertrouwenspersoon functioneert als eerste aanspreekpunt voor mensen uit de gemeente die iets willen melden of zich zorgen maken over ongewenste omgang.
 • Adviseren: De vertrouwenspersoon adviseert klager over een eventueel vervolgtraject.
 • Signaleren: De vertrouwenspersoon geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de kerkenraad rondom gesignaleerde knelpunten en preventie activiteiten.
 • Informeren: de vertrouwenspersoon heeft jaarlijks overleg met de kerkenraad en legt daarbij verantwoording af middels een jaaroverzicht.
 • Voorlichting en preventie: de IVP stimuleert de kerkenraden en alle personen die betrokken zijn bij jeugdtaken te werken volgens het Stappenplan Veilig Jeugdwerk.

‘Niet-taken’ van de vertrouwenspersoon

Wat doet een vertrouwenspersoon niet?

 • Doet niet aan waarheidsvinding.
 • Gaat zelf niet op onderzoek uit.
 • Is niet de oplosser van het probleem.
 • Is geen mediator.
 • Is geen therapeut, pastorale medewerker, geen advocaat en geen rechercheur.
 • Is niet het aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten.

 Vertrouwenspersoon