Werkvormen

Diverse kerkgenootschappen en projecten voor vrijwilligersorganisaties bieden ter inspiratie werkvormen aan om concreet aan de slag te gaan. U kunt hieruit onderdelen overnemen en vertalen naar uw eigen taal en cultuur. Een kort overzicht.

Stappenplan Veilig Jeugdwerk

De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie (CGJO) ontwikkelde met het Meldpunt Misbruik het stappenplan Veilig Jeugdwerk.


Vlaggensysteem

Het beoordelen van gezond seksueel gedrag met het Vlaggensysteem. Hoe kan seksueel gedrag van jongeren en kinderen beoordeeld worden? Het Vlaggensysteem geeft antwoord op deze vraag. In een kerkelijke context zal seksualiteit anders beleefd worden, maar kennis van de criteria die het Vlaggensysteem gebruikt voor het beoordelen van gedrag en het nadenken over een pedagogische reactie op gedrag kan waardevol zijn.


Doen wat je moet doen – werkboek voor predikanten

De SMPR, een interkerkelijk samenwerkingsverband tegen Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties van de Protestantse Kerk in Nederland, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, de Doopsgezinde Broederschap en de Zevendedags Adventisten, schreef het werkboek Doen wat je moet doen. Een boek voor predikanten die begeleiding geven aan slachtoffers van seksueel misbruik in pastorale en gezagsrelaties. Te koop voor €15 in de webwinkel van de PKN.