Werkvormen

Diverse kerkgenootschappen en projecten voor vrijwilligersorganisaties bieden ter inspiratie werkvormen aan om concreet aan de slag te gaan. U kunt hieruit onderdelen overnemen en vertalen naar uw eigen taal en cultuur. Een kort overzicht.

Doen wat je moet doen – werkboek voor predikanten

De SMPR, een interkerkelijk samenwerkingsverband tegen Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties van de Protestantse Kerk in Nederland, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, de Doopsgezinde Broederschap en de Zevendedags Adventisten, schreef het werkboek Doen wat je moet doen. Een boek voor predikanten die begeleiding geven aan slachtoffers van seksueel misbruik in pastorale en gezagsrelaties. Te koop voor €15 in de webwinkel van de PKN.


Stappenplan Veilig Jeugdwerk

De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie (CGJO) ontwikkelde met het Meldpunt Misbruik het stappenplan Veilig Jeugdwerk.


In Veilige Handen

Het project In Veilige Handen biedt tools aan voor vrijwilligersorganisaties voor de preventie van seksueel misbruik. Parochies en gemeentes kunnen hier goed gebruik van maken, werkvormen zijn aan te passen naar eigen taal en cultuur. Bijvoorbeeld:

  • Praten over intimiteit en grenzen. Waar ligt de grens? Een arm om iemands schouder in een pastorale relatie of is dat een brug te ver? In deze werkvorm kan een werkgroep samen grenzen verkennen en afspraken maken wat wel en wat niet kan.
  • Omgangsvormen met minderjarigen bespreken. Veilig jeugdwerk gaat ook om de onderlinge band tussen kinderen en jongeren. Met deze werkvorm worden zij uitgedaagd om na te denken over acceptabel gedrag.
  • Tips voor het aanstellen van vrijwilligers. In de kerk ligt altijd werk te wachten. Elke vrijwilliger is dus meegenomen. Wees echter zorgvuldig met het aanstellen van vrijwilligers; zij gaan ook met kwetsbare mensen en minderjarigen om. Tips voor het aanstellen van vrijwilligers.
  • Maak een risico-analyse. Een parochie of gemeente maak je veiliger door goed te kijken naar risico’s en die vervolgens aan te pakken. Leg de nadruk op ‘wie’ (Welke mensen zijn betrokken? Welke (kwetsbare) kinderen komen bij deze mensen?), ‘wanneer’ (Wat voor activiteiten zijn er?) en ‘waar’ (Is je gebouw ‘sociaal veilig’?).


Vlaggensysteem

Het beoordelen van gezond seksueel gedrag met het Vlaggensysteem. Hoe kan seksueel gedrag van jongeren en kinderen beoordeeld worden? Het Vlaggensysteem geeft antwoord op deze vraag. In een kerkelijke context zal seksualiteit anders beleefd worden, maar kennis van de criteria die het Vlaggensysteem gebruikt voor het beoordelen van gedrag en het nadenken over een pedagogische reactie op gedrag kan waardevol zijn.